jacy będą potrzebni w przyszłości?

Nauczyciele zawodu

Grafika ilustrująca opis
O projekcie

Czym się zajmujemy?

Projekt stanowi jeden z elementów szerszej strategii mającej na celu zapewnienie i rozwój kadr dla kształcenia zawodowego, ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania i doskonalenia nauczycieli zawodu. Projekt koncentruje się na kwestiach związanych z nabywaniem kwalifikacji oraz ze stałym rozwijaniem umiejętności merytorycznych z zakresu nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, umiejętności pedagogicznych i psychologicznych. Wypracowane w projekcie rozwiązania dotyczące kształcenia przyszłych kadr kształcenia zawodowego posłużą do uruchomienia przez Ministerstwo Edukacji i Nauki (w trybie konkurencyjnym) studiów podyplomowych przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela w kształceniu zawodowym, przyczyniając się tym samym do zwiększenia liczby nauczycieli zawodu. Ponadto, wypracowane w projekcie rekomendacje dotyczące doskonalenia zawodowego nauczycieli zawodu będą mogły być podstawą do aktualizacji oferty doskonalenia nauczycieli prowadzonej między innymi w ramach placówek doskonalenia nauczycieli oraz uczelni.

238

Zawodów

6865

Szkół

156108

Nauczycieli
Działania w projekcie

Co jest celem naszych badań?

Działanie 1.

Diagnoza stanu kadrowego nauczycieli zawodu, w tym portret nauczycieli zawodu i prognoza zapotrzebowania na nauczycieli zawodu.

Działanie 2.

Diagnoza motywacji, zasobów, potrzeb i barier związanych z zapewnieniem kadr dla kształcenia zawodowego.

Działanie 3.

Przygotowanie propozycji rozwiązań wspierających proces kształcenia przyszłych (program studiów i praktyk) i doskonalenia obecnych nauczycieli zawodu.

Grafika ilustrująca opis

Nauczyciele zawodu

Projekt badawczy "Przygotowanie rozwiązań wspierających proces kształcenia przyszłych i doskonalenia obecnych nauczycieli zawodu" finansowany z Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego (FERS). Kwota dofinansowania wynosi 4 982 184,93 zł (całkowita wartość projektu wynosi 4 982 184,93 zł).

2023-2025 | Instytut Badań Edukacyjnych

Szablon graficzny: HTML Codex

Top