Powiadomienia email obsługiwane przez:
Freshmail

Aplikacja jest narzędziem do zarządzania danymi. Aplikacja nie wykorzystuje cookies, wymaga natomiast obsługi Javascript. Projekt 'Przygotowanie rozwiązań wspierających proces kształcenia przyszłych i doskonalenia obecnych nauczycieli zawodu' jest finansowany z Funduszy Europejskich